PRIVACY


Flyer.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website. In het hierna volgende kan je lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen.

Informatie in de log bestanden van onze server

De server waarop onze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij. Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte paginas, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:

  • om problemen met de server te diagnosticeren
  • om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types in kaart te brengen. Met deze informatie proberen wij onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid.

Formulieren

Op formulieren op deze website verstrekken gebruikers informatie zoals bijvoorbeeld hun naam, e-mail en in enkele gevallen postadres. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. We gebruiken deze informatie absoluut niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden. Bij het ontvangen van gegevens op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Deze website bevat links naar andere websites

Wij streven een zorgvuldige selectie na in de door ons gepubliceerde links. Flyer.nl is echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Kwaliteit en toegankelijkheid van de over jou verkregen informatie

Om de informatie aan te passen of te wijzigen die je op deze website per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons bezorgd hebt, kan je een e-mail zenden naar info@Flyer.nl.

Contact over de website

Je kan te allen tijde je gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of post. Uiterlijk binnen 5 dagen na je verzoek ontvang je een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die je wil laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kan je dat aan ons melden.

Onze contactgegevens zijn

Flyer.nl
Korte Gotevlietstraat 9 • 8000 Brugge • België
Tel.:0858 887 689
E-mail: info@Flyer.nl